Kantinedienst

 
Kantinerooster en kantine weetjes.

Met ingang van eind maart zal onze kantine weer dagelijks bemand zijn tot half oktober. Doordeweeks van 19.30 tot 23.00, in het weekend van 10.00 tot 17.00 en bij evenementen de hele dag.

Ook dit jaar maken we gebruik van het Jiba kantineplanningssysteem. Hiermee is het voor de leden mogelijk geweest om zelf 2 dagen in het rooster te selecteren. Veel leden hebben hiervan gebruik gemaakt en hebben hun dagen kunnen vastleggen. De leden die niet gereageerd hebben op de 3 mails zijn op de overgebleven plekken ingedeeld.

Door het teruggelopen ledental zijn er nog een groot aantal lege plekken in het rooster. Als er leden zijn die nog een derde dienst zouden willen doen, kunnen zij zich bij ons melden of zelf invullen in het rooster.

Automatisch zal er 2x een herinnering gestuurd worden namelijk 1 week en 1 dag van te voren. Bijgesloten vind u het complete kantinerooster. Het rooster is ook via de website te bekijken en zal in de kantine komen te liggen.

Bij het niet verschijnen wacht u een boete van €50,-, dus meteen even noteren die data!

Mocht blijken dat de datum toch niet gelegen komt dan zijn er een aantal mogelijkheden.

1. In Jiba kan er zelf een ruil worden uitgevoerd met een nog openstaande dienst. Dit kan tot 2 weken voor dat de dienst uitgevoerd moet worden. Log hiertoe in op het systeem en kies een derde dienst uit. Het wordt nu mogelijk om een eerdere dienst te verwijderen.

2. U kunt voor €5,– per uur een invaller regelen. Kijk op het lijstje met kantinedienst invallers voor namen plus telefoonnummers voor de invallers van dit seizoen. U dient zelf met de invaller af te rekenen.

3. Wat ook een mogelijkheid kan zijn, is het ruilen van de dienst met een ander lid. Graag ontvangen wij hier een mailberichtje over, zodat wij het rooster kunnen aanpassen.

4. Als dit allemaal niet lukt, kunt u ook de dienst afkopen. Hoe eerder u dit doet hoe liever. Uiterlijk 2 weken voor de ingeroosterde datum kost u dit €25,– binnen die 2 weken is dit €35,– per dienst . Maak het bedrag over op rekening NL52INGB0004369225 t.n.v. Heb Durf, o.v.v. Afkoop Kantinedienst met uw naam en de betreffende datum.

Jeugdleden voor kantinedienst 2015

Tobias Romein 06-41947331 – (beschikbaar vanaf 1 juni)
Jesse van der Aat 020-4820404 -of- 06-28414555
Dieuwertje Band 020-4824647 -of- 06-30930500
Stefan Hoogenboom 020-4825715 -of- 06-39199904
Tommie van Beek 020-4920099 -of- 06-10419989
Ian Fontijn 020-4825717 -of- 06-42599550
Robin van Ginkel 020 4826443 -of- 06-27137347
Camiel Oppenhuis 020-4820230
Arthur Hop 06-31782257

Mochten er nog leden zijn die interesse hebben als kantinedienst invaller te functioneren dan kunnen zij zich aanmelden. Je moet wel lid zijn van de club en minimaal 17 jaar.

Als startende bardienst dient de keukensleutel opgehaald te worden op een van sleuteladressen. De laatste bardienst van de dag brengt de sleutel direct na afloopweer terug naar het adres dat op het sleutelplaatje staat. Svp in de brievenbus. Heb je in het weekend de eerste dienst, bel dan even of je de sleutel een dag van tevoren kan ophalen.

De sleuteladressen worden meegestuurd in het herinneringsmailtje.

Mailadres: kantinedienst@hebdurf.nl

Mochten de mails over de kantinedienst niet zijn ontvangen, controleer dan je mailadres bij de ledenadministratie. Geef ook wijzigingen door. Mailadres: ledenadministratie@hebdurf.nl