Kantinedienst

Kantinerooster en kantine weetjes.
Met ingang van 11 maart zal onze kantine weer dagelijks bemand zijn tot eind oktober. Doordeweeks van 19.30 tot 23.00, in het weekend van 10.00 tot 17.00 en bij evenementen de hele dag.

Ook dit jaar maken we gebruik van het Jiba kantineplanningssysteem. Hiermee is het voor de leden mogelijk geweest om zelf hun dagen in het rooster te selecteren. Veel leden hebben hiervan gebruik gemaakt en hebben hun dagen kunnen vastleggen.  De leden die niet gereageerd hebben op de 3 mails zijn op de overgebleven plekken ingedeeld.

Mochten de mails over de kantinedienst niet zijn ontvangen, controleer dan je mailadres bij de ledenadministratie. Geef ook wijzigingen door. Mailadres: ledenadministratie@hebdurf.nl

Automatisch zal er 2x een herinnering gestuurd worden namelijk 1 week en 1 dag van te voren. Bijgesloten vind u het complete kantinerooster. Het rooster is ook via de website te bekijken en zal in de kantine komen te liggen.

Bij het niet verschijnen wacht u een boete van €60,-, dus meteen even noteren die data!

Mocht blijken dat de datum toch niet gelegen komt dan zijn er een aantal mogelijkheden.

Belangrijk is dat de leden zelf verantwoordelijk zijn voor de invulling van het rooster en vervanging van een kantinedienst als ze niet kunnen. Het is niet de bedoeling dat deze verantwoordelijkheid afgeschoven wordt naar de beheerders van het kantinerooster.

  1. In Jiba kan er zelf een ruil worden uitgevoerd met een nog openstaande dienst. Dit kan tot 2 weken vóór dat de dienst uitgevoerd moet worden. Log hiertoe in op het systeem en kies een extra dienst uit. Het wordt nu mogelijk om een eerdere dienst te verwijderen.
  2. U kunt voor €5,– per uur een invaller regelen. Kijk op het lijstje met kantinedienst invallers voor namen plus telefoonnummers van de invallers van dit seizoen. U dient zelf met de invaller af te rekenen.
  3. Wat ook een mogelijkheid kan zijn, is het ruilen van de dienst met een ander lid. Graag ontvangen wij hier een mailberichtje over, zodat wij het rooster kunnen aanpassen.
  4. Als dit allemaal niet lukt, kunt u ook de dienst afkopen. Hoe eerder u dit doet hoe liever. Uiterlijk 2 weken voor de ingeroosterde datum kost u dit €35,– binnen die 2 weken is dit €50,– per dienst . Maak het bedrag over op rekening NL52INGB0004369225 t.n.v. Heb Durf, o..v.v. Afkoop Kantinedienst met uw naam en de betreffende datum en stuur een mailtje naar kantinedienst@hebdurf.nl.

Jeugdleden voor kantinedienst 2018

Quinten Boonstra 06-15013302
Tim Tolk 06-10720647
Silas de Jong 06-29743308
Camiel Oppenhuis 06-57789908
Robin van Ginkel 06-27137347
Fanny Prins 06-48151647
Susanne de Bruin 06-27200141

Mochten er nog leden zijn die interesse hebben als kantinedienst invaller te functioneren dan kunnen zij zich aanmelden. Je moet wel lid zijn van de club en minimaal 17 jaar.

Als startende bardienst dient de keukensleutel opgehaald te worden op een van sleuteladressen. De laatste bardienst van de dag brengt de sleutel direct na afloopweer terug naar het adres dat op het sleutelplaatje staat. Svp in de brievenbus. Heb je in het weekend de eerste dienst, bel dan even of je de sleutel een dag van tevoren kan ophalen.

De sleuteladressen worden meegestuurd in het herinneringsmailtje.

Mailadres: kantinedienst@hebdurf.nl

Mochten de mails over de kantinedienst niet zijn ontvangen, controleer dan je mailadres bij de ledenadministratie. Geef ook wijzigingen door. Mailadres: ledenadministratie@hebdurf.nl