Activiteiten

Evenement details:

  • Opzeggen

     
    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De opzegging dient schriftelijk ingediend te worden bij de secretaris van tennisvereniging Heb Durf.
    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.